5G? Wat is dat voor een beest?!​

5G? Wat is dat voor een beest?!

Samenvatting

Het is alvast een hele grote boterham die ik jullie hieronder serveer. Voor de technologische vooruitgang is 5G echt wel belangrijk. We mogen dus de kans niet laten schieten om hiermee koploper te worden binnen Europa. Het zal ons leven voor een groot stuk gemakkelijker maken en heel wat deuren openen naar innovatie. Heb je na het lezen van deze tekst nog vragen? Stel ze gerust!

Hieronder alvast een korte samenvatting. De volledige tekst kun je hieronder lezen.

Voordelen 5G

  • Weinig tot geen vertraging meer
  • Veel meer capaciteit
  • Het netwerk kan worden opgesplitst om bv. hulpdiensten te voorzien van een gegarandeerde en snelle verbinding

Nadelen 5G

  • Door het gebruik van kortere radiogolven, zijn er meer antennes nodig om hetzelfde bereik te bekomen

 

Een tijdje geleden was er heel wat te doen rond de 5G technologie. Vooral rond het veilen van de nodige frequenties en de verdeling van de inkomsten die daaruit zouden volgen, raakten ze het maar niet eens in ons Belgenlandje, maar wat houdt dat nu eigenlijk in die 5G? Lees even mee en laat me toe dit even kort toe te lichten.

De huidige netwerken

Tegenwoordig kan niemand nog zonder een mobiel netwerk. We zijn zo goed als overal bereikbaar via onze smartphone of gsm. 2007 was het geboortejaar van de iPhone, maar eveneens ook van ‘The’ Facebook. De eerste stappen naar een alom geconnecteerde wereld waren gezet. Niemand had durven denken wat de impact hiervan zou zijn in 2019. De huidige manieren van verbinden (3G, 4G) raken stilaan overbelast. Dit kun je ongetwijfeld al merken aan je verbindingssnelheid als je ergens op een heel erg drukke plaats rondloopt, pakweg hartje Brussel. Deze zijn ook niet meer toekomstgericht, want er zullen steeds meer en meer mensen gebruik maken van smartphones en grote volumes aan data, dankzij onder andere sociale media. Er moet dus een oplossing gevonden worden. En die is er: 5G.

Mobiel spectrum

Om te weten waarom 5G net een oplossing kan zijn voor de toekomst, is een klein beetje technische achtergrond nodig. Mobiele communicatie verloopt via radiogolven. Deze hebben een bepaalde frequentie. Hoe lager de frequenties, hoe langer de golven. Deze lange golven raken ver, maar kunnen maar een beperkte hoeveelheid data transporteren. De huidige mobiele communicatie verloopt over het spectrum van < 1 GHz tot 6 GHz. Dit zijn relatief lange golven, waarvan we de limieten aan het bereiken zijn. 5G gebruikt een gans nieuw spectrum aan radiofrequenties, nl. tussen de < 1 GHz tot zelfs 86 GHz. Dit biedt dus heel wat meer mogelijkheden dan wat we de dag van vandaag gebruiken, maar de hogere frequenties zijn kortere golven met een minder groot bereik, wat dan weer iets nadeliger is en resulteert in meer antennes om hetzelfde bereik te hebben als bv. 4G. Dit omhelst de basis om de impact van 5G te begrijpen, indien je verdere technische details wilt, aarzel niet om mij een bericht te sturen!

Wat zijn de voor -en nadelen?

De bovenstaande uitleg toont aan dat 5G heel wat meer capaciteit heeft om gebruikers mobiel te verbinden. Dit gaat dan niet alleen over mobiele telefoons, maar evenzeer over internetverbindingen thuis, slimme wagens, chirurgie van op afstand, en nog heel wat meer toepassingen. Om al deze gebruikers te kunnen voorzien van een betrouwbare verbinding is die capaciteit dus broodnodig.

Een bijkomend voordeel van de technologische vooruitgang is dat 5G nagenoeg geen vertraging kent op de verbinding. Op de huidige mobiele verbindingen zit een vertraging van ongeveer een 20-30 milliseconden. Dat lijkt niet veel, maar als een chirurg van op afstand een operatie moet doen, is dit al teveel. Deze vertraging heeft men weten te reduceren bij 5G tot 1 milliseconde. Quasi directe communicatie.

Dankzij 5G zal het ook mogelijk zijn het netwerk op te splitsen om bijvoorbeeld hulpdiensten een apart ‘kanaal’ te geven waarover kan worden gecommuniceerd zonder dat er interferentie is van gewone gebruikers. In crisissituaties zal dit zijn nut zeker en vast bewijzen. Neem nu bijvoorbeeld de crisissituatie van Pukkelpop en de storm die er lelijk huisgehouden heeft. Veel mensen konden niemand meer bereiken omdat de netwerken overbelast waren. Dat wil dus ook zeggen dat belangrijke noodcommunicatie niet doorkomt. Met 5G is dit verleden tijd en kan men snel schakelen om hulpdiensten op een apart kanaal te steken en er tegelijk ervoor te zorgen dat ook iedereen nog steeds de thuisbasis kan bereiken. Een must dus!

Zijn er eigenlijk nadelen aan het systeem, hoor ik u denken. Ja, die zijn er zeker. Door het gebruik van kortere radiogolven, zoals hierboven beschreven, heb je meer antennes nodig om hetzelfde bereik te hebben als de huidige systemen, maar ook om tot in alle gebouwen te kunnen doordringen. Dit zal serieuze investeringen vragen van operatoren en afnemers, maar naar mijn bescheiden mening wegen de voordelen veel meer op dan dit nadeel.

De discussie

Nu we de technische uitleg achter de rug hebben, kunnen we het kort hebben over wat het probleem hier in België nu eigenlijk is. Zoals ik hierboven beschreven heb, werkt 5G binnen een bepaald spectrum van radiofrequenties. Europa heeft vastgelegd welke frequenties mogen worden gebruikt voor deze nieuwe technologie. Aangezien we met meerdere operatoren zitten in België, moet het gebruik van deze frequenties worden geveild. En daar knelt nu net het schoentje. De opbrengst zou ongeveer 680 miljoen euro zijn, een peulschil in vergelijk met de begrotingen van de Vlaamse of Federale regering. Deze inkomsten worden verdeeld tussen de deelstaten, maar men raakt het dus niet eens over de verdeelsleutel.

We dreigen dus een boot te missen die we eigenlijk niet mogen missen. Dit zou nefast zijn voor tal van technologische innovaties. Ik pleit voor de veiling van de frequenties ongeacht de verdeelsleutel die erbij hoort. Laten we ons gezond verstand gebruiken en deze technologie omarmen!